Gerilla Setups

Analyzer har en speciell lista "Gerilla Setups" där vi varje dag automatiskt listar objekt med köpsignaler. Köpsignalerna tas fram med en strategi vi länge har använt och utgår från olika typer av gerilla signaler. Gerilla signaler bygger på att man fångar upp aktier som fått en rekyl i en positiv eller negativ trend. Ett exempel på en sådan signal är en Key Reversal Day som man kan se i diagrammet nedan.

Definitionen på Key Reversal Day är för en positiv signal att dagens lägsta ska vara under föregående dags lägsta notering samt att dagens stängningskurs ska vara högre än gårdagens högsta noteringen. Dagens stängning ska även vara i övre delen av stapeln.

Det viktigaste för att det ska bli en bra signal är att trenden är starkt uppåtgående eller nedåtgående (om man vill ta en negativ position), och att det varit en kort rekyl mot trenden. Ett bra hjälpmedel man kan använda sig av för att se om det är en stark trend är indikatorn ADX. Om ADX är över 25 anser vi att det är en stark trend.

Vi brukar vara lite flytande vad det gäller hur länge vi behåller positionerna. Kan variera från någon dag till flera veckor beroende på hur det utvecklar sig. Det viktiga är att man har tydliga stop-losser som man succesivt flyttar upp. En bra första stop-loss är dagens lägsta notering. Har rörelsen varit stor brukar vi dock ha en tajtare stop-loss för att förlusten inte ska bli för stor.

Det är viktigt att se listan som en bra filtrering för lämpliga köp- eller blankningskandidater och inte något man ska följa slaviskt.