Integritetspolicy

Integritet

Din integritet är viktig för oss och vi strävar alltid efter att förbättra vårt arbete på området. Nedan följer vår integritetspolicy. Om du har några synpunkter eller idéer till förbättringar får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan. Personuppgiftsansvarig Billdog AB, 556968-6941, hädanefter benämnd Billdog eller vi, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du besöker, ansluter till, skapar ett konto för eller i övrigt använder våra Tjänster. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna och vilka tjänster du använder, men kan utgöras av följande:

Personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss

 • Namn
 • Postadress
 • E-postadress
 • Inloggningsuppgifter
 • Information som vi ber dig lämna när du anmäler ett problem med våra Tjänster

Personuppgifter som samlas in genom din användning av tjänsten

 • Data för att tjänsten ska fungera, så som inställningar, ritytor, arbetsytor m.m.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas av Billdog för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Denna behandling omfattar fakturering, information, leverans av produkter, kommunikation, marknadsföring, statistik och produktutveckling. Du har rätt att närsomhelst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av personuppgifter i ett eller flera av dessa syften.

Billdogs kontakt, information och marknadsföring kan ske via e-post, post, samt andra digitala kanaler.

Personuppgifter lämnas endast ut till myndighet där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Beroende på den kontakt du haft med oss hanterar vi olika personuppgifter med stöd av olika rättsliga grunder.

Abonnemang

När du tecknar ett abonnemang på våra tjänster så hanterar vi de personuppgifter du själv har lämnat till oss och den data som tjänsten behöver. Vi hanterar personuppgifterna för att:

 • Kunna leverera det som kommer av ditt abonnemang såsom programvara.
 • Kunna göra så att din programdata följer med till alla olika enheter du använder
 • Efter att ditt abonnemang har gått ut hanterar vi dina uppgifter i syftet att kunna erbjuda dig ett abonnemang på nytt utan att du förlorar din data.
Rättslig grund: Som kund hanterar vi dina uppgifter med stöd i fullgörande av avtal. Efter att ditt abonnemang har löpt ut hanterar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse att återfå dig som kund.

E-post

När du hör dig till oss via e-post eller att vi kontaktar dig, så hanteras förutom din adress de eventuella personuppgifter du anger i ditt mail. Vi hanterar uppgifterna för att:

 • Kunna svara på frågor och hantera ditt ärende på ett bra sätt, till exempel avhjälpande av fel.
 • Vi sparar dina personuppgifter till dess att ditt ärende är sluthanterat samt i sex månader därefter för att kunna säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.
Rättslig grund: Berättigat intresse (intresseavvägning) för oss av att hantera ditt ärende.

Säkerhet

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska hanteras inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi de rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är hög.

Lagringstid

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?”. Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

Normalt gäller följande lagringsperioder:

Typ av uppgifterVad är det?Lagringstid
ProgramdataData för att tjänsten ska fungera, så som inställningar, ritytor, arbetsytor m.m.Till dess kontot raderas
KundtjänstuppgifterBl.a. information som du lämnar när du har kontakt med Billdogs kundtjänst.3 år
KontouppgifterBl.a. information om ditt konto, som e-post, lösenord.Till dess kontot raderas
BokföringsuppgifterBl.a. fakturor.10 år
Efter 4 års inaktivitet (inga köp och ingen inloggning på Billdogs tjänst) kontaktar vi dig och ber dig logga in på ditt Billdogs-konto för att behålla tjänsten. Om du väljer att inte logga in på kontot kommer det att raderas.

Dina rättigheter

Alla registrerade har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter samt att skriftligen begära ett registerutdrag över vilka uppgifter om sig själva som Billdog behandlar. Rätten att få dina uppgifter raderade är begränsad till uppgifter som vi inte enligt lag är tvingade att bevara. För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss. Billdog förbehåller sig rätten att ändra i policyn. Du kan alltid hitta den senaste versionen på vår hemsida.

Kontakt

Vi uppskattar alla frågor, anmärkningar och krav rörande denna sekretesspolicy, vilka kan skickas till privacy@tekniskanalys.com.